כאן מובאים מספר מדריכים קצרים, המהווים ביחד מדריך לאופן אופיס. המדריך מיועד למשתמשים שמעוניינים להקל על הצעדים הראשונים שלהם בחבילת היישומים אופן-אופיס (OpenOffice.org ). המדריך הוא חופשי .

--

"המדריך למהגר אל אופן-אופיס", מאת דותן מזור, באתר www.dotanmazor.com גרסה 1.0 בחודש שבט, התשס"ד, ינואר 2004. גרסה 2.0 בחודש כסלו, התשס"ו, דצמבר 2005.

Dotan Mazor's OpenOffice.org Guide for the Immigrant